VEDENÍ SBORU

Evangelický sbor je veden radou volených zástupců, tzv. staršovstvem. Před úřady zastupuje sbor farář a kurátor.

Staršovstvo se schází převážně druhou neděli v měsíci po bohoslužbách

Farářky: Helena Junová (statutární zástupce)
Marie Jüptner Medková
Kurátor: Dobromil Zelený (statutární zástupce)
Olga Nechanická, místokurátorka
Marie Horká, členka staršovstva
Miroslava Bakešová, členka staršovstva
Jaroslav Malý, člen staršovstva
Lucie Pichlerová, členka staršovstva
Slávek Slabý, člen staršovstva
Zdena Synková, členka staršovstva