VEDENÍ SBORU

Evangelický sbor je veden radou volených zástupců, tzv. staršovstvem. Před úřady zastupuje sbor farář a kurátor.

Staršovstvo se schází většinou jednou v měsíci po bohoslužbách, viz kalendář.

Rozsah práce farářky je přizpůsoben vzhledem úvazku 40 %.

Farářka: Marie Jüptner Medková (statutární zástupce)
Kurátor: Dobromil Zelený (statutární zástupce)
Olga Nechanická, místokurátorka

Cici Hran Ca, členka staršovstva
Marie Horká, členka staršovstva
Miroslava Bakešová, členka staršovstva
Jaroslav Malý, člen staršovstva
Lucie Vosečková (Pichlerová), členka staršovstva
Slávek Slabý, člen staršovstva