POHŘBY

Rozloučení se může konat na třech místech: v domě, v kostele, na hřbitově. Průběh pohřbu záleží na domluvě faráře a pozůstalých, případně na přání zesnulého. Při pohřbu se dostává pozůstalým útěchy citacemi pasáží z Bible o bolesti a naději. Modlí se a přimlouvá za zemřelého a za ty, které smrt ranila. Rozloučení v kostele je poslední službou zesnulému, a tak nezáleží na vyznání příchozích. Farář ví, že se pohřbu účastní i lidé bez vyznání, a proto upozorňuje, co se má dít, např. povstat při modlitbě.

Křesťanský obřad pohřbu v kostel zpravidla trvá 20 minut.

Rozloučení v domě zemřelého: tato část se koná již v ojedinělých případech, zejména na vesnicích. Pozůstalí se shromáždí kolem zemřelého a modlí se. Potom se vychází z domu a průvod jde do kostela.

Rozloučení v kostele nebo modlitebně, kterou si pozůstalí zvolili nebo vybrali dle přání zesnulého vede farář. Pohřební služba přiveze rakev se zemřelým asi 60 minut před začátkem obřadu a nejbližší pozůstalí, kteří jsou asi půl hodiny před začátkem obřadu v kostele, se loučí ze zesnulým.

Nejbližší rodina sedí pohromadě v první lavici, sourozenci s rodinami si sedají do dalších lavic. Ty jsou zaplňovány dle vztahu k zemřelému, tedy nejdále od oltáře sedí např. kamarádi. Někdy se na přání rodiny může na chvilku víko rakve odklopit. Kolem rakve se umísťuje výzdoba. Vedle rakve se kladou věnce nebo květiny.

Rozloučení se skládá ze zpěvu, hudby, modlitby, kterou je zesnulý odevzdáván do Božího milosrdenství, a čtení z Bible s krátkou promluvou faráře. Ten pronáší modlitby a důležitým momentem jsou i chvíle ticha. Při obřadu může také někdo promluvit a zavzpomínat za rodinu nebo kamarády. Promluvy se domlouvají předem s farářem.

Pak se všichni postaví a rakev je z kostela odnesena 4 – 6 muži, nohama napřed (s rakví se tedy musí muži otočit). Jedná se o poslední cestu zemřelého. Rakev je přenesena před kostel, smuteční hosté jdou za rakví. Když jsou všichni shromážděni před kostelem, rakev se zesnulým je odvezena pohřební službou ke kremaci a smuteční hosté se mohou rozejít. Pokud bude zesnulý uložen do hrobu nebo hrobky, jde či jede (dle vzdálenosti) průvod z kostela na hřbitov. Věnce a květiny jsou převáženy vedle rakve.

Na hřbitově: z kostela je možné rakev s tělem doprovodit na hřbitov průvodem. Před spouštěním rakve do hrobu pronese modlitbu a poslední rozloučení. Může následovat společná modlitba a píseň. Po spuštění rakve přistupují lidé jednotlivě k hrobu a vhazují menší květiny nebo hlínu na rakev. Drobné snítky nebo květiny přinese ke hrobu blízká rodina.

Nejbližší rodina pak stojí u hrobu a ostatní jí  projevují soustrast.