PASTORACE

Farář je Vám k dispozici a můžete se na něho obrátit:

 • Když čelíte krizi, která nastala úmrtím v rodině, potížemi v partnerských a rodinných vztazích, závažným onemocněním, rozvodem atd.
 • Když potřebujete pomoc v určité konkrétní oblasti a nevíte, na koho se obrátit.
 • Když jste nemocní nebo onemocněl Vám blízký člověk a přejete si návštěvu.
 • Když jste přepracováni a cítíte se být unaveni ze svých aktivit v práci, ve sboru a ve svém osobním životě.
 • Když procházíte pochybnostmi o víře a církvi.
 • Když vás tíží vina.
 • Když vás zajímají duchovní otázky a témata a chcete si o nich promluvit.
 • Když se chcete dozvědět více o víře a církevní tradici.
 • Když chcete poznat více lidí a cítit se ve sboru více doma.
 • Když chcete být aktivnější a více se zapojit do života sboru.
 • Když máte radost z nového vztahu, narození dítěte, získání práce, vyřešení svízelné situace, atd.
 • Když si chcete o promluvit o něčem, co je pro Vás důležité, a máte obavu z nepochopení a odmítnutí.
 • Když si chcete promluvit jen tak.

Farář je vázán slibem mlčenlivosti a zachováním zpovědního tajemství.

Farářku můžete kontaktovat kdykoliv a domluvit si setkání tam, kde Vám to bude milé – v prostorách sboru nebo ve svém domově.

Tuto službu muže využít každý, bez rozdílu vyznání či církevní příslušnosti.

Farářka: Mgr. Marie Jüptner Medková, 724 716 603, predhradi@evangnet.cz