SVATBY

Nabízíme svatební obřad v naší modlitebně, s možností využití přilehlých prostor: malého sálu, kuchyně, sociální zařízení a malebné zahrady za modlitebnou.

Obřad může proběhnout i v jiných prostorách či pod širým nebem.

Svatbě předchází několik setkání s farářkou, tzv. představební příprava. Ta zahrnuje jak domluvu na podobě svatby, tak rozhovor o manželství.