KDO JSME?

Jsme lidé, kterým v životě pomáhá víra v Boha.

Co je pro naši víru důležité:

  • Bible – příběhy o lidech, Bohu a Ježíši Kristu
  • výklad biblické moudrosti pro náš život
  • reformační zásady: „pouhou milostí“ a „pouhou vírou“
  • svoboda a odpovědnost každého člověka
  • společenství

Naše setkávání jsou otevřená každému, kdo chce přijít.
Pro rozhovor, svatbu, pohřeb či zapůjčení prostor kontaktujte farářku.


KONTAKTY
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Předhradí
Mgr. Helena Junová, farářka, statutární zástupce
Mgr. Marie Jüptner Medková, farářka

ČCE Předhradí, U Parku 36, 289 41 Pňov-Předhradí
+ 420 325 512 265,+ 420 604 324 621 (H.Junová)
+420 724 716 603 (M. Jüptner Medková)
predhradi@evangnet.cz

č.ú. 2001038202/2010

poloha:
50°5’33″N, 15°8’52″E (okolí)
Oficiální údaje o našem sboru
náš starý web najdete zde